Facebook Twitter Reset
Siren Charms In Flames

„Siren Charms” – najnowszy album In Flames

Trudno byłoby znaleźć jakiegokolwiek miłośnika ciężkiej muzyki który nie znałby szwedzkiego zespołu In Flames. Przez wiele lat swojej działalności grupa ta zdołała wypracować sobie pozycję jednego z najważniejszych graczy w...